Hakkımızda


Global Engelliler Vakfı “GEV” Engelli haklarını ve ihtiyaçlarını kapsayıcı bir vizyonla ilgili taraflarla iş ve güç birliği tesis ederek, kaliteli ve sürdürülebilir ürün, sistem ve hizmete dönüştüren küresel bir kuruluştur. Global Engelliler Vakfı “GEV”


 1. 1. Sürdürülebilir ve adaletli gelişime kendini adamıştır.
 2. 2. Devletler tarafından kabul edilmiş ve taahhüt altına alınmış olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini ve 40 yıllık tecrübeyi esas alarak geliştirdiğimiz Kapsayıcı Uygulama Projeleri ile;
 3. ○ Engelliliğin Önlenmesi,
 4. ○ Engelliliğin Aşılması,
 5. ○ Engellilerin Topluma Dahil edilmesini hedef ve amaç edinmiştir.
 6. 3. Topluma ve beş engel grubuna yönelik Amaç ve Hedeflerini sürdürülebilirlik prensibine uygun olarak iktisadi teşekkülleri üzerinden kamu menfaatini gözeterek gerçekleştirecektir.
 7. 4. Kurumsal esaslarda yapılanmış ve Profesyonel normlarda yönetilecektir.
 8. 5. Bilim İnsanları, Kurumsal ve Profesyonel İş İnsanları, İtibarlı Ünlü İnsanlar tarafından kurulmuş, orta ve uzun vadede kendisine bağlı iktisadi teşekküleri ile güçlü ve itibarlı örnek global bir kuruluş olacaktır.
 9. 6. Hayırseverler ve sponsorlar tarafından desteklenmektedir.
 10. 7. ECOSOC ve benzeri uluslararası akreditasyon kuruluşlarıyla entegre olacaktır.


“Herkes için Kapsayıcı Adil Yaşam” vizyonunda,bBir ekip ruhuyla tüm birimlerimiz ve konuya taraf olanlarla birlikte ortak çalışıyoruz. Herkesin haklarına saygı duyuyor ve insanlara bize davranmalarını istediğimiz şekilde davranıyoruz. Nasıl çalıştığımızın bizim kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmayı ve sonuçları iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 1. ● Global Engelliler Vakfı (GEV) 40 yıllık engelli yaşam tecrübesinin yapıcı, faydalı, kapsayıcı ve sonuç odaklı ilke ve değerlerle küresel ölçekte kurumsallaşmasıdır.

 2. ● GEV, ENGELLİLER gerçeği üzerinden 5 engel gurubunu, ENGELLİLİK tehdidi üzerinden ENGELLİLİĞİN önlenmesi amacıyla henüz engelli olmamış toplum yararına kurulmuş global bir kuruluştur.

 3. ● GEV, hem yapı ve yönetim sistemi ile hem de hak temelli kişi odaklı kapsayıcı uygulama projeleri ile öncü ve örnek bir sivil toplum kuruluşudur.

 4. ● GEV, tüm iş ve hizmetlerinde, projelerinde 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ile Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini esas alır.

 5. ● GEV, Engelliliğin Önlenmesi, Engellerin Kaldırılması ve Engellilerin Topluma Dahil Edilmesi için kurulmuş kapsayıcı ve global bir kuruluştur.

 6. ● GEV, 2020 yılında ulusal ve uluslararası akreditasyonlarını tamamlayacak ve muadil misyonu olan uzman, kurum ve kuruluşlarla tam bir iş ve güç birliği içinde olacaktır.

 7. ● GEV, Dünya nüfusunun % 15’ini oluşturan ve bir yakını ile birlikte sayıları 2 Milyar olan bu büyük toplumun potansiyel gücünü önemser, sektörel ve endüstriyel yönden geliştirilmesi gereken hususların çeşitliğinin ve büyüklüğünün farkında olarak her türlü yasal ve yapıcı profesyonel işbirliğini benimser.

 8. ● GEV, Kurumsal Yapısını, Yönetim Sistemini, Kurumsal İlişkilerini ve Sektörel İşbirliğine yönelik usul ve esaslarını kamu menfaatini esas alarak, kişi hakkını ve emeğini koruyarak, kalite ve sürdürülebilirlik prensibine göre GELİR ORTAKLIĞI MODELİ ile profesyonel normlarda gerçekleştirir.

 9. ● GEV, her türlü yasal Maddi ve Manevi yardımı kabul eder, ancak kuruluş amacı engelliler adına yardım toplayan ve yardım dağıtan bir kuruluş değildir.