Engellilik


Engellili̇ği̇ Tanımlamak:
Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesini şu şekilde ifade eder:
... Engellilik gelişmekte olan bir kavramdır ve engellilik, engellilerle etkileşime girerek, topluma tam ve etkili katılımlarını diğerleriyle eşit ölçüde engelleyen davranışsal ve çevresel engellerle sonuçlanır.
Odak noktamız kapsama, erişim ve katılım üzerinedir.
Engellilik Ayrımcılığı Yasasında tanımlandığı şekliyle yasal engellilik tanımları olduğunu kabul etmemize rağmen, bu planın amacı engelleri kaldırmak ve bize ulaşmamızı sağlayan eşitlik/adalet temin etmektir.

Vizyonumuza ve stratejik planımıza her yerde büyük özen göstermeliyiz.

Bu aynı zamanda hedeflerimizle uyumlu ve özellikle söz verdiğimiz hizmetleri yerine getiren eylemlerde bulunmamızı sağlar...

Global Engelliler Vakfı “GEV” maddi manevi kapsayıcı değerler çeşitliliğine sahiptir.

Engelli̇li̇k İstati̇sti̇kleri̇: İstati̇sti̇kleri̇:
Dünya Sağlık Örgütü beyanına göre 5 engel grubu vardır ve Dünya nufusunun %15’i engellidir. (1 Milyar Engelli)

Engel Grupları:

 1. 1. Zihinsel Engelliler
 2. 2. Görme Engelliler
 3. 3. İşitme ve Konuşma Engelliler
 4. 4. FizikselEngelliler

Türkiye’de Durum: Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre Türkiye nüfusunun % 12.29 engellidir. Bu bilgiye göre, 80 milyon olan toplam nüfusun 9 milyon 832 bini engelli nüfusu oluşturuyor. Engelli nüfusun 4 milyon 321 bin 197’si erkek, 5 milyon 510 bin 803’ü kadın olmak üzere engelli nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 12.29. Cinsiyet bazında engellilik oranı erkekler için yüzde 11.10,kadınlar için yüzde 13.45.

Engelli Grupları Yüzdeleri:

 1. ● Ortopedik Engelliler % 1.5
 2. ● Görme Engelliler binde 60
 3. ● İştime Engelliler binde 37
 4. ● Zihinsel Engelliler binde 38
 5. ● Konuşma Engelliler binde 48
 6. ● Süreğen Engelliler % 9.70
 7. ● Birden Fazla Engelli Olan % 11.40.
 8. Engel gruplarının tamamında engelin sonradan ortaya çıkma oranı çok yüksek olarak tespit edildi.

Engelli İstihdamı:
Mevcut veya gelecekteki durumun engelliler lehine düzenlenmesi ve geliştirilmesi doğru, gerçekçi ve bilgiye dayalı bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımlarla mümkündür. Herhangi bir engeli olan insanın aynı zamanda eğitimsiz ve niteliksiz olması doğal olarak istihdamını ve onurlu yaşamınıda olumsuz yönde etkiler ve engeller. Özellikle alaka düzeyi, engelliliği olan her 3 kişiden 1'inin müşteri ihtiyaçlarını karşılamadığını ve iş gücünde engelli kişilerin önemli ölçüde yetersiz temsil edildiğini gösteren istatistiklerdir. Engellililerin ve Ailelerinin ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek ve karşılamak, Bakım Kalitesi raporu gibi hastane deneyimlerinin ölçütlerine yansıyan mükemmel klinik ve aile sonuçlarının elde edilmesinde kritik öneme sahiptir. Engellilerin istihdam zorluklarına ilişkin istatistikler, deneyim sonuçları yaygın ve kronik bir topluluk sorunu olduğunu öne sürüyor.